Trobada comunitària de la Serra d’en Mena

La Trobada Comunitària de la Serra d’en Mena és el punt de trobada dels 3 protagonistes (institucions, professionals i ciutadania) implicats d’una manera o altra en el procés comunitari. A través d’aquests conclaus es posen en comú els avenços del procés comunitari de la Serra d’en Mena i es fa balanç del treball realitzat. Són les grans fites en el camí de la transformació social que es du a terme en els quatre barris de la Serra d’en Mena que serveixen, a la vegada, com a meta i línia de sortida de cadascuna de les etapes que es van assolint.

Primera Trobada Comunitària: validació de la Monografia Comunitària (12 de maig 2016)
Segona Trobada Comunitària: presentació del projecte de la Programació Comunitària (14 de juliol 2016)
Tercera Trobada Comunitària: Validació de la Programació Comunitària (març 2017)

Primera Trobada Comunitària

La primera de les trobades de 2016 es va celebrar el 12 de maig i va servir per: 1) Validar el document definitiu de la Monografia Comunitària; 2) Validar el diagnòstic que s’està duent a terme de manera participada.

Així ha anat la primera Trobada comunitària: la igualtat d’oportunitats en la infancia i joventut, el repte principal

Descarrega’t la Monografia Comunitària de la Serra d’en Mena (PDF)

El Diagnòstic Compartit sintetitza i destil·la la gran quantitat d’informació recollida i conclou amb la identificació dels principals reptes compartits per la comunitat. En el marc general de l’anàlisi conjunt han estat recurrents aquells aspectes, sovint fora del nostre abast, que determinen la realitat dels nostres barris.
Els aspectes als que més rellevància ha donat la comunitat, conflueixen en un sector poblacional i acaben determinant el nostre nus crític, sobre el que pivotarà la programació comunitària:

La igualtat d’oportunitats en la infància, l’adolescència i la joventut

La intervenció sobre aquest col·lectiu diana suposa una aposta pel futur de la convivència als barris de la serra d’en Mena. L’atenció als infants i adolescents és també la prioritat sorgida del procés participatiu que marca les fites del Pla d’Acció Municipal dels propers anys.

La Programació comunitària, així, s’abordarà des de tres àmbits prioritaris, entenent que prenent-los com a referència, es garanteix un model d’intervenció social que promou de manera més eficient la igualtat d’oportunitats, el benestar i la cohesió social:

• Barris saludables
• Comunitat educadora
• Convivència i cohesió social

Aquestes tres àrees d’intervenció esdevenen compartiments capaços d’ordenar les grans propostes que es generin durant el procés i que esdevindran l’aplicació pràctica d’aquesta programació comunitària.

Segona Trobada Comunitària

La segona de les trobades de 2016 es va celebrar el 14 de juliol, quan es va presentar la Programació comunitària que s’ha anat definint conjuntament. Aquesta programació és un punt de partida el la qual s’està treballant en el document que es presentarà al març del 2017.

Així ha anat la segona Trobada comunitària

Tota la informació sobre la Programació comunitària

Segona Trobada Comunitària Serra d'en Mena Programació Comunitària