Trobada comunitària de la Serra d’en Mena

La Trobada Comunitària de la Serra d’en Mena és el punt de trobada dels 3 protagonistes (institucions, professionals i ciutadania) implicats d’una manera o altra en el procés comunitari. A través d’aquestes trobades es posen en comú els avenços del procés comunitari de la Serra d’en Mena i es fa balanç del treball realitzat. La Trobada és meta i línia de sortida al temps, i és un moment simbòlic molt important per a la comunitat en el seu conjunt, doncs escenifica el camí vers la transformació social.

Quarta Trobada Comunitària: presentació de l’Avaluació Comunitària (juny 2019)

Tercera Trobada Comunitària: presentació de la Programació Comunitària (febrer 2018)

Segona Trobada Comunitària: presentació del projecte de la Programació Comunitària (14 de juliol 2016)

Primera Trobada Comunitària: validació de la Monografia Comunitària (12 de maig 2016)

Quarta Trobada Comunitària

La Biblioteca de Can Peixauet va acollir el passat 26 de juny la IV Trobada Comunitària de la Serra d’en Mena. Prop de 90 persones, pertanyents a més de 40 associacions, serveis o recursos, van assistir a un acte que va oferir un repàs de les principals fites dels 4 anys d’implementació del projecte d’Intervenció Comunitària Intercultural als barris del Fondo, Raval, Safaretjos i Santa Rosa de Santa Coloma de Gramenet.

En el decurs de la trobada, que va combinar parts més teòriques amb d’altres més emotives, s’en van treure diverses conclusions, entre les quals destaca l’enfortiment que ha generat el treball comunitari en les relacions i en la promoció del treball col·laboratiu.

Així va anar la quarta Trobada Comunitària

Tota la informació sobre l’Avaluació comunitària

Tercera Trobada Comunitària

La Biblioteca de Can Peixauet va acollir el dimecres 14 de febrer, a les 18.30 hores, la presentació de la Programació Comunitària de la Serra d’en Mena. Es tracta d’un projecte inèdit a la ciutat de Santa Coloma de Gramenet que recopila 29 accions i les estratègies clau per fer dels barris de Fondo, Raval, Safaretjos i Santa Rosa un espai més favorable de convivència.

El document de la Programació Comunitària, fruit d’un llarg procés que ha implicat a més de 300 persones en la seva planificació i execució, i que té com a idea central ‘la igualtat d’oportunitats en la infància, l’adolescència i la joventut’, s’ha presentat durant la celebració d’aquest acte.

Així va anar la tercera Trobada Comunitària

Tota la informació sobre la Programació comunitària

Segona Trobada Comunitària

La segona de les trobades de 2016 es va celebrar el 14 de juliol de 2016, quan es van presentar els primers continguts de la Programació comunitària que s’ha anat definint conjuntament. Aquesta programació és un punt de partida des del qual s’ha treballat en el document que es presentarà a la tercera Trobada Comunitària.

Així ha anat la segona Trobada Comunitària

Tota la informació sobre la Programació comunitària

Segona Trobada Comunitària Serra d'en Mena Programació Comunitària

Primera Trobada Comunitària

La primera de les trobades de 2016 es va celebrar el 12 de maig i va servir per: 1) Validar el document definitiu de la Monografia Comunitària; 2) Validar el diagnòstic que s’està duent a terme de manera participada.

Així ha anat la primera Trobada Comunitària: la igualtat d’oportunitats en la infancia i joventut, el repte principal

Descarrega’t la Monografia Comunitària de la Serra d’en Mena (PDF)

El Diagnòstic Compartit sintetitza i destil·la la gran quantitat d’informació recollida i conclou amb la identificació dels principals reptes compartits per la comunitat. En el marc general de l’anàlisi conjunt han estat recurrents aquells aspectes, sovint fora del nostre abast, que determinen la realitat dels nostres barris.
Els aspectes als que més rellevància ha donat la comunitat, conflueixen en un sector poblacional i acaben determinant el nostre nus crític, sobre el que pivotarà la programació comunitària:

La igualtat d’oportunitats en la infància, l’adolescència i la joventut

La intervenció sobre aquest col·lectiu diana suposa una aposta pel futur de la convivència als barris de la serra d’en Mena. L’atenció als infants i adolescents és també la prioritat sorgida del procés participatiu que marca les fites del Pla d’Acció Municipal dels propers anys.

La Programació comunitària, així, s’abordarà des de tres àmbits prioritaris, entenent que prenent-los com a referència, es garanteix un model d’intervenció social que promou de manera més eficient la igualtat d’oportunitats, el benestar i la cohesió social:

• Barris saludables
• Comunitat educadora
• Convivència i cohesió social

Aquestes tres àrees d’intervenció esdevenen compartiments capaços d’ordenar les grans propostes que es generin durant el procés i que seran l’aplicació pràctica d’aquesta programació comunitària.