Taules de treball de la Programació Comunitària

Els protagonistes del territori: institucions, professionals i ciutadania, en totes les seves formes són els responsables de la configuració de la Programació Comunitària de la Serra d’en Mena.

S’organitzen en taules de treball que es van reunint periòdicament. Durant les trobades es comparteixen els avenços entre tots els agents implicats en la Programació i posteriorment es validen a l’espai tècnic global.

A poc a poc, a cadascuna de les taules han sorgit comissions de treball i grups motors de projectes concrets que conformen la Programació Comunitària.

Taules de treball de la programació comunitària

Actualment l’estat de les taules de treball és el següent:

Taula socioeducativa:

En fase d’implementació els projectes d’espais familiars, reforç i èxit educatiu.
A nivell municipal, el projecte FILS és la voluntat de generar i reforçar els espais de formació, informació i relació amb les famílies. I a la Serra d’en Mena inclou el Programa de Suport Familiar a l’Èxit Educatiu de la UAB i l’Obra Social La Caixa. En l’actualitat s’està constituint el grup motor entre famílies i professionals per organitzar i desenvolupar les activitats entorn els hàbits d’estudi, el reforç als vincles familiars, l’acompanyament emocional, etc. És un grup obert del qual podeu formar part i participar de les activitats que es realitzaran aquest curs.
Per altra banda s’està organitzant una reflexió conjunta entorn el reforç educatiu, ja ha realitzat la prospecció i anàlisi dels recursos que el realitzen i es proposa fer aquest novembre la trobada per compartir continguts i models pedagògics i de treball.

Taula de salut

Hi ha una coincidència entre el diagnòstic comunitari de la Serra d’en Mena i les necessitats dels professionals de salut expressades a la taula de salut comunitària municipal. La comissió d’adults s’encarrega del projecte de la prescripció social, que està realitzant el mapeig dels recursos i entitats del territori que en formaran part.
La comissió d’infància portarà a terme una prova pilot a les escoles bressol per treballar l’alimentació saludable dels 0 als 3 anys. L’objectiu és engegar el projecte abans d’acabar l’any.

Taula de convivència

Després de la bona rebuda per infants i joves de la dinamització de l’espai públic que es va dur a terme al juliol, es dóna continuïtat a aquest projecte al parc del Motocròs a partir del mes de Novembre. S’ha creat específicament una comissió per poder tenir una programació estable que dinamitzi els espais públics de la Serra d’en Mena.
Es continua avançant en la guia de recursos i s’estan incorporant noves fitxes per tenir un recull ampli per tenir una eina útil de coneixement del territori recollit en diferents categories.
Pel que fa a la formació intercultural per a professionals es vol donar continuïtat de forma periòdica a través de monogràfics i xerrades obertes als recursos del territori que abastin el marc d’estrangeria, les migracions contemporànies, etc.