Taules de treball de la Programació Comunitària

Els corresponsables de la configuració del mapa d’accions que conformaran la Programació Comunitària de la Serra d’en Mena són els protagonistes del territori: institucions, professionals i ciutadania, en totes les seves formes.

En la 2a reunió de l’Espai Tècnic de la Serra d’en Mena es va acordar el calendari i el funcionament per posar en marxa la Programació Comunitària: s’organitzen en quatre taules de treball que es reuniran en tres ocasions cadascuna, entre desembre i març, on es compartiran els avenços de totes elles amb tots els agents implicats en la Programació. Al març es posaran en comú i validaran els avenços d’aquestes a la 3a reunió tècnica global.

Així han anat les primeres reunions de les taules de treball

Les taules de treball de la Programació Comunitària de la Serra d’en Mena:

1. La formació intercultural
2. L’espai famílies i el reforç escolar
3. La dinamització de l’espai públic i els patis oberts
4. La prescripció social (el funcionament d’aquesta taula està supeditat a la Taula de Salut Comunitària)

Taules de treball de la Programació Comunitària de la Serra d'en Mena