Projecte d’Intervenció Comunitària Intercultural

Logo ICI
Santa Coloma de Gramenet és un dels municipis de l’Estat Espanyol on es desenvolupa el Projecte d’Intervenció Comunitària Intercultural (ICI). Es va iniciar el juliol de 2014 i té com a missió millorar la convivència i la cohesió social als barris de la Serra d’en Mena (el Raval, Fondo, Santa Rosa i Safaretjos) desenvolupant un procés comunitari intercultural amb la implicació d’institucions, recursos tècnics i ciutadania.

El projecte, de l’Obra Social de La Caixa, està cogestionat entre l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet i la Fundació Carta de la Pau.

Àmbits d’intervenció prioritaris: salut comunitària, educació comunitària i àmbit de convivència i cohesió social.

Nombre potencial de beneficiaris del projecte: 41.032 habitants de la Serra d’en Mena (segons dades del Padró Municipal d’habitants a 1 de gener de 2014. Anuari estadístic de Santa Coloma de Gramenet).

Metodologia del Projecte ICI

El projecte ICI es desenvolupa a 37 municipis espanyols gràcies a un model únic que permet compartir una mateixa estratègia metodològica a tots els territoris, basada en la combinació i sinergia del model d’intervenció comunitària i la mediació intercultural. Per al seu seguiment, compta amb una direcció científica, encapçalada per Carlos Giménez, catedràtic d’Antropologia Social de la Universitat Autònoma de Madrid.

EL PROCÉS METODOLÒGIC

Metodologia projecte ICI