Programa de Dinamització d’Espais Públics

La dinamització d’espais públics de la Serra d’en Mena sorgeix de la definició d’una programació comunitària, en el marc del desenvolupament del procés comunitari impulsat per ICI. Parteix doncs del diagnòstic desenvolupat a la Serra d’en Mena, comptant amb la participació dels tres protagonistes (institucions, professionals i ciutadania) i que va determinar una sèrie de reptes del territori i que desprenen també una sèrie d’objectius específics en relació:

  • Consolidar els projectes existents i millorar la seva sostenibilitat.
  • Dinamitzar els espais públics amb més oferta d’activitats infantils i juvenils per a fomentar la convivència.
  • Repensar els espais públics tenint en compte els infants i els joves.
  • Fomentar la perspectiva inclusiva a l’oferta d’activitats lúdiques del territori i en els projectes socioeducatius per a infants i joves.
  • Enfortir les iniciatives existents de projectes socioculturals i socioeducatius per a infants joves i famílies.
    Dins de l’àmbit de “Convivència i cohesió social” s’ha creat una taula específica per a la concreció de la programació en “Dinamització d’Espais Públics”.

Una de les 8 accions plantejades en aquesta taula tècnica, i que es desprèn dels esmentats objectius, és:
“Una programació estable i continuada que aplegui els esforços d’intervencions realitzades a l’espai públic, tant a places i a parcs com a equipaments. Aquesta iniciativa inclouria també el programa de patis oberts i les activitats extraescolars de les escoles i instituts.”

Enguany es vol augmentar la periodicitat de les activitats fent-les quinzenalment a partir del mes de març.

Els continguts estaran adreçats a la infància, l’adolescència, la joventut i les famílies i giraran entorn la cohesió, la cooperació, la convivència, la interculturalitat, els hàbits i relacions saludables, el medi ambient, la pràctica de l’esport, l’estima pel barri, el lleure i la creació artística, tot a través de continguts lúdics i socioeducatius.