Procés d’elaboració de la Monografia Comunitària de la Serra d’en Mena

  1. Partim d’un estudi previ dut a terme pel propi equip ICI.
  2. A partir d’aquí, es dissenya la part objectiva de la monografia comunitària, més quantitativa, que ha comptat amb les aportacions de 25 professionals de 20 recursos tècnics diversos de la ciutat, que ens han aportat les dades de les seves especialitats.
  3. Es van reunir 48 professionals al mes de març per validar aquesta part objectiva de la monografia.
  4. En paral·lel s’han fet 66 audicions i col·loquis, per tal d’incorporar una visió subjectiva, el més coral possible, sobre la situació de la convivència i la cohesió social a la Serra d’en Mena. En aquesta part han participat 216 persones (138 de la ciutadania en general, el 64 %; 78 professionals).
    Presentem un recull d’algumes d’aquestes visions:

El que es presenta el dia 12 de maig de 2016 és la fusió entre la part objectiva i la subjectiva: un document fruit de la reflexió de tota la comunitat, un treball obert i en permanent construcció que recopila i organitza un coneixement compartit sobre el Fondo, el Raval, Santa Rosa i els Safaretjos, per ajudar a comprendre el seu present i poder abordar conjuntament el seu futur.

Descarrega’t la Monografia Comunitària de la Serra d’en Mena (PDF)

Un cop enllestida la construcció del coneixement compartit que implica la Monografia Comunitària, hem fet 6 convocatòries per dur a terme petits grups de diagnòstic participatiu, per tal d’esbrinar quins són els principals reptes i oportunitats de la Serra d’en Mena, que obren el camí a la futura Programació Comunitària. En aquestes sessions han participat 39 persones.