Procès Comunitari

L’acord entre l’Ajuntament de la ciutat, l’Obra Social la Caixa i la Fundació Integramenet va permetre l’establiment del Projecte d’Intervenció Comunitària Intercultural, que ha contribuït a impulsar un procés comunitari a la Serra d’en Mena.

Ja fa 4 anys vam emprendre un camí de creixement col•lectiu, i mica en mica hem pres consciència de la necessitat d’establir una visió col·laborativa que integrés els objectius particulars de diversos agents i institucions, en una missió compartida i aglutinadora que fes possible abastar amb més eficiència els reptes del territori d’intervenció.

Procés comunitari de la Serra d'en Mena.

2014-2015: L’INICI DEL PROCÉS? Santa Coloma comptava ja abans de l’arribada del Projecte ICI amb diverses iniciatives amb vocació comunitària, així com punters dispositius municipals que esmerçaven recursos a l’àmbit de la convivència i la cohesió social als barris. L’arribada del projecte ICI s’hi suma en aquesta inèrcia de treball, incorporant uns recursos extraordinaris, entre els quals trobem un equip comunitari i recursos extraordinaris que permetrien el naixement d’activitats emblemàtiques que han esdevingut acceleradores del procés comunitari, com ara la Diada de la Primavera i l’Escola Oberta d’Estiu (en la primera edició ja comptava amb la Trobada de Casals d’Estiu de la Serra d’en Mena i una sèrie d’accions itinerants).

L’equip al llarg del primer any es dedica a l’establiment de relacions, a l’exploració de tots els espais i projectes que es mouen als barris, al descobriment de la constel·lació de recursos i d’identificació d’actius. Comença també com a experiment, el que després seria l’eix fonamental de la informació comunitària, el blog col·laboratiu serramena.com.

2015-2016: EL CONEIXEMENT COMPARTIT. El segon any de funcionament és potser el que realment dóna el tret de sortida al procés comunitari considerat com a tal. La generació de la Monografia Comunitària permet no només tenir un anàlisis plural i en profunditat dels barris d’intervenció, sinó que també permet continuar enfortint les relacions, i el territori comença a prendre consciència del camí que comencem junts. No hi ha procés comunitari si no hi ha espais de relació, i és aquest any el que marca el naixement de dues estructures fonamentals del procés: l’Espai Tècnic de Relació de la Serra d’en Mena (un espai de trobada de professionals de diversos àmbits) i un primer Nucli, conformat per aquells recursos tècnics amb més afinitat amb el procés.

La Diada de la Primavera

Amb la Monografia a la mà, es va dur a terme el diagnòstic participatiu que va ser utilitzat a la seva vegada per a la definició de prioritats d’intervenció, que es van marcar en una sèrie d’objectius consensuats en tres àmbits: comunitat educadora, barris saludables i convivència. Tots aquests objectius es concentraven en un eix comú, que tothom va considerar prioritari: “la igualtat d’oportunitats per a infants, joves i adolescents”. Les dues primeres Trobades Comunitàries, els primers moments de trobada de tots els protagonistes del procés (ciutadania, institucions i professionals) van certificar i enfortir aquests acords. És en aquest període on neixen activitats noves que encara perduren i que han esdevingut un exemple de col•laboració entre els agents, com ara el Carnaval Jove de la Serra d’en Mena.

2016-2017: DEL PENSAMENT A L’ACCIÓ. En aquest període neix la Programació Comunitària. La plasmació concreta dels esforços de tothom per bastir accions que donin resposta a la reflexió que va marcar el curs anterior, entre la Monografia i el diagnòstic. 29 accions van ser determinades en un nou moment de consens i treball col·lectiu.

La Diada de la Primavera esdevé un referent de com sorgeixen activitats potents fruit d’una nova manera d’entendre la col·laboració entre institucions, professional i ciutadania. Un exemple de construcció d’un missatge en positiu dels nostres barris, construït a partir de les seves potencialitats.

Aquest període esdevé també prolífic en noves contribucions a l’enfortiment de la comunitat, amb un projecte innovador que consisteix en aplegar els diversos esforços que es duien a terme al territori en la dinamització de l’espai públic. 

2017-2018 LA MADURESA DEL PROCÉS COMUNITARI. El procés comunitari es consolida en aquest període amb la realització de la III Trobada Comunitària. És un any de canvis, doncs la Fundació Integramenet passa a ser substituïda per la Fundació Carta de la Pau en la gestió del projecte ICI. I l’equip ICI passa a tenir seu al Centre d’Empreses Can Peixauet.

Neixen nous instruments d’informació comunitària com el full informatiu Compartir, el calendari comunitari o la guia de recursos de la Serra d’en Mena. Si l’àmbit de salut segueix apostant a nivell de ciutat per la prescripció social, que avança cap a la seva futura implementació, i alguns altres programes com ara l’alimentació 0-3, és l’àmbit d’educació el que esdevé més dinàmic en aquest període obrint un ventall d’activitat que es desplega en les Jornades Ciutat Educadora i el diagnòstic sobre el reforç escolar, el naixement d’un projecte de Suport Familiar per a l’Èxit Educatiu i, finalment, el projecte d’Educació 360º d’Interaccions d’Aprenentatge.

2018-2019: EL MILLOR ENCARA HA D’ARRIBAR. Enguany tenim per endavant la responsabilitat d’aturar-nos un moment i avaluar entre tothom els punts forts i les necessitats de millora del procés comunitari a la Serra d’en Mena. Això marcarà el curs actual, però també la necessitat d’explicitar el suport institucional a la continuïtat del la intervenció comunitària per tal de poder enfortir els seus evidents fruits.