Policia Local

Adreça postal: Comissaria-Prefectura - Cr. Sant Jordi, 40 08923-Santa Coloma de Gramenet
Oficina de Policia Local - Avinguda dels Banús, 97-99 (cantonada amb carrer Irlanda) 08923-Santa Coloma de Gramenet
OAC (Recepció denúncies) Departament Administratiu Policia Local (Gestió de multes)
Telèfon: 934665142
e-mail: policialocal@gramenet.cat
TIPUS D’ENTITAT/RECURS
Servei de l’ Ajuntament
DESCRIPCIÓ D’ENTITAT/RECURS
La Policia Local és un servei de l’Ajuntament que ofereix prestacions directes a la ciutadania i que obre una via de comunicació immediata amb l’administració local gràcies a la seva presència continuada a la ciutat. La seva actuació es basa en els principis d’implicació social, presència en el territori, proximitat a la ciutadania i vocació de servei públic.
BARRI D’INTERVENCIÓ
Terme municipal de Santa Coloma de Gramenet
FUNCIONS
Seguretat ciutadana i policia de proximitat:
- Presència continuada i efectiva a la via pública amb caràcter preventiu.
- Recollida de denúncies per fets delictius en les nostres OAC (Oficina de Recepció de Denúncies)
- Instal·lació d’Oficina Mòbil d’Atenció Ciutadana (OMAC) en punts específics.

Policia administrativa:
- Intervencions en aplicació de les diferents normatives administratives.
- Control del compliment d’horaris dels locals de pública concurrència.
- Vigilància de les zones forestals, per preservar el medi natural.

Policia de trànsit:
- Vigilància del trànsit i control de les infraccions de circulació.
- Intervenció i investigació en accidents de trànsit en zona urbana.
- Servei de retirada de vehicles de la via pública.

Policia assistencial:
- Atenció i informació a la ciutadania d qualsevol assumpte relacionat amb la tasca de policia.
- Atenció de qualsevol queixa o suggeriment en relació al servei.
- Auxili i si cal, activació dels serveis sanitaris d’urgència, en cas de caiguda a la via pública, accident domèstic, malaltia greu, etc.
ÀMBIT D’ACTUACIÓ
Tasques directament relacionades amb la protecció dels drets i llibertats ciutadanes.
A QUI S’ADREÇA?
S’adreça a tota la ciutadania de Santa Coloma de Gramenet.
HORARI
Horari d’atenció:
24 hores al dia
Urgències 092

Horari d’atenció:
OAC. Oficina d’Atenció al Ciutadà (Recepció denúncies)
De dilluns a divendres de 6.30 a 13.20 i de 14.30 a 21.30 hores
(Juliol i agost fins a les 18.00 hores)
Dissabtes i diumenges de 10.30 a 21.30 hores
(Juliol i agost fins a les 18.00 hores)
Telèfon: 93 4624000 ext. 3236 i 3204

Departament Administratiu Policia Local (Gestió de multes)
Horari atenció públic: dilluns a divendres de 9.00 a 13.30 hores
Telèfon: 934624000 ext. 3230, 3231, 3232. 3234 3235