Monografia comunitària de la Serra d’en Mena

Què és la Monografia Comunitària de la Serra d’en Mena?

Radiografia de les condicions de vida als barris del Fondo, Raval, Safaretjos i Santa Rosa de Santa Coloma de Gramenet.

Descarrega’t la Monografia Comunitària de la Serra d’en Mena (PDF)

Una reflexió de la comunitat i els seus protagonistes sobre la convivència i la cohesió social als barris.

Barris de la Serra d'en Mena
Sobre els temes: diversitat cultural, activitat econòmica, participació i associacionisme, oferta sociocultural, salut, convivència, educació, necessitats socials i indicadors de vulnerabilitat.

Com es fa?

Es presenten dades objectives i estadístiques sobre els barris amb les aportacions de 25 professionals de 20 recursos tècnics diversos de la ciutat.

S’analitzen les dades amb els tècnics professionals de la zona: professors, membres de col·lectius i entitats ciutadanes, representants d’equipaments municipals de la zona…

La comunitat aporta les seves percepcions a través d’una metodologia oberta: l’audicióEn aquesta part han participat 216 persones (138 de la ciutadania en general, el 64 %; 78 professionals).

S’extreuen unes conclusions amb les quals es detecten els principals punts d’intervenció al barri per afavorir la convivència ciutadana.

Per a què serveix?

Diagnòstic participatiu. Es dibuixen els eixos d’actuació de la comunitat amb l’acord d’institucions, recursos tècnics i ciutadania.

S’empodera als agents comunitaris i als veïns perquè duguin a terme accions específiques que contribueixin a superar els reptes i situacions analitzades.

S’enforteixen connecten les bones pràctiques que ja es treballen per millorar la convivència i la cohesió social als barris de la Serra d’en Mena.

I, per últim, a partir dels eixos definits al diagnòstic, s’elabora una programació comunitària, per tal de treballar els reptes definits per tothom.

Monografia Comunitaria de la Serra d'en Mena