La gent que mou el barri

La gent que mou el barri és la primera acció comunitària del projecte PLACI que aposta per posar en valor els espais de relació i intercanvi veïnal que operen i articulen la vida als barris; per tal d’enfortir les aliances socials i apoderar el veïnat i la comunitat.

Aquesta és una secció de reportatges on s’entrevisten i es dona reconeixement a les persones, entitats i institucions implicades en la intervenció social. La gent que mou el barri cerca ser una porta d’entrada al coneixement i contacte entre recursos, entitats i veïnatge, sent una acció amb un desplegament gradual i transversal durant el PLACI.

El Pla Local d‘Acció Comunitària Inclusiva (PLACI) de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet és l’aposta de transformació comunitària del municipi.  La Fundació Carta de la Pau dirigida a l’ONU és  l’entitat referent per portar a terme aquest pla d’acció social.


La gent que mou el barri biblioteca

Les biblioteques, implicades amb els barris

L’entrevista a les biblioteques de Fondo y Can Peixauet inicia la sèrie “La gent que mou el barri”