Guia de recursos: salut

Asaupam

Asaupam neix el 1999 per intervenir en l’àmbit de les drogues des d’una perspectiva social i comunitària, amb una clara aposta pel treball a primer línia i local. Des d’aleshores intervé en adolescents , joves i famílies, persones amb drogodependències i agents socials tot compaginant la intervenció preventiva amb la normalització de les persones afectades.

Veure la fitxa del recurs

Monografia comunitària de la Serra d'en Mena

CAP Fondo

El Centre d’Atenció Primària (CAP) del Fondo és un centre sanitari on la població és atesa en un primer nivell assistencial.

Veure la fitxa del recurs

Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil (CSMIJ)

El Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil (CSMIJ) és un servei sanitari destinat a proporcionar assistència ambulatòria especialitzada en salut mental a la població infantil i juvenil. Està format per un equip interdisciplinar format per psicòlegs/es, treballadores socials, psiquiatres i administratius/ves.

Veure la fitxa del recurs