Guia de recursos

Què és la guia de recursos?

Els quatre barris de la Serra d’en Mena de Santa Coloma de Gramenet presenten un entramat d’equipaments, serveis, associacions, entitats i projectes que nodreixen la vida ciutadana del Fondo, Raval, Safaretjos i Santa Rosa.

En la guia de recursos es llisten per categories temàtiques, amb la finalitat que el veïnat pugui tenir-los al seu abast i pretén ser una guia útil i oberta a tothom. El seu objectiu és visibilitzar el potencial del barri i que serveixi com a eina de consulta, tant pels recursos professionals com pels ciutadans.

La idea de fer la guia de recursos sorgeix de la necessitat, per una banda, de conèixer més i millor tot el que es fa al nostre barri i tots els recursos que hi existeixen i, per una altra, de facilitar tot aquest coneixement a la ciutadania. Aquest projecte s’emmarca en la Programació Comunitària de la Serra d’en Mena, un document obert i participatiu que presenta 29 accions per millorar la convivència a aquests barris de Santa Coloma.

Com s’organitza?

La guia de recursos de la Serra d’en Mena es divideix per àrees temàtiques. Hem triat vuit eixos d’actuació fonamentals: salut, esports, infància, joventut, cultura, educació, convivència, asociacions de veïns i recursos municipals.

Participants

Fins al febrer de 2017 la guia compta amb 36 recursos, tot i que seguirem ampliant-la amb aquells i projectes que encara no hem pogut incloure i vulguin sumar-se.