Guia de recursos: joventut

Monografia comunitària de la Serra d'en Mena

Equip d’Atenció Psicopedagògica (EAP)

L’Equip d’Atenció Psicopedagògica (EAP) és un servei de suport i assessorament psicopedagògic i social als centres educatius i a la comunitat educativa. Desenvolupen les seves actuacions en els centres educatius i en el seu entorn amb estreta col·laboració amb els altres serveis i professionals del sector.

Veure la fitxa del recurs

Asaupam

Asaupam neix el 1999 per intervenir en l’àmbit de les drogues des d’una perspectiva social i comunitària, amb una clara aposta pel treball a primer línia i local. Des d’aleshores intervé en adolescents , joves i famílies, persones amb drogodependències i agents socials tot compaginant la intervenció preventiva amb la normalització de les persones afectades.

Veure la fitxa del recurs

CRIJ Rellotge XXI

El Centre de Recursos Infantils i Juvenils Rellotge XXI ofereix recursos i activitats per a nens i joves.

Veure la fitxa del recurs

Casal dels Infants

Casal dels Infants

Al Casal dels Infants concentrem esforços en els barris amb infants, joves i famílies amb més necessitats socials per aconseguir millores concretes i duradores en el seu creixement i en el seu entorn proper, afavorint la transformació social a través d’un projecte compartit que contempla: l’acció social, la incidència política i la sensibilització, i la mobilització ciutadana i el voluntariat actiu.

Veure la fitxa del recurs

Monografia comunitària de la Serra d'en Mena

Centre de Creació Musical ‘El Molinet’

Centre de Creació Musical ‘El Molinet’, Centre cultural de Santa Coloma de Gramenet

Veure la fitxa del recurs

Centre Paidós

El Centre Paidós és un programa d’atenció integral a les famílies amb infants entre 0 i 6 anys. Pretén augmentar els factors de protecció i resiliència dels infants, potenciar les capacitats parentals i marentals dels progenitors i facilitar el contacte d’aquestes famílies amb el seu entorn.

Veure la fitxa del recurs

Monografia comunitària de la Serra d'en Mena

Centre Obert Rialles

El Centre Obert Rialles és un servei diürn preventiu, fora de l’horari escolar, que dóna suport, estimula i potencia l’estructuració i el desenvolupament de la personalitat, la socialització, l’adquisició d’aprenentatges bàsics i l’esbarjo, i compensa les deficiències socioeducatives de les persones ateses mitjançant el treball individualitzat, el grupal, la família, el treball en xarxa i amb la comunitat.

Veure la fitxa del recurs

El Faro

Centre Obert Moisés – Moijove

El FAR és una entitat social cristiana sense ànim de lucre que es va fundar el 1992 i que té com a objectiu principal atendre a persones en situació de risc social.

El Centre Obert Moisès, va néixer a l’any 2004, sent un dels eixos d’intervenció de l’entitat del Far, Servei Social Protestant, amb la clara convicció d’intervenir socialment. El nostre propòsit es centra en corregir les desigualtats socials que pateixen milers d’infants a Catalunya. L’any 2011 s’amplia el nostre servei creant el MoiJove, recurs adreçat a joves entre 12 i 16 anys.

Veure la fitxa del recurs