Guia de recursos: equipaments municipals

Monografia comunitària de la Serra d'en Mena

Oficina Local d’Habitatge

L’Oficina Local d’Habitatge (OLH) és un servei, a traves de la qual es desenvolupen les actuacions del Pla Local d’Habitatge i es dóna resposta a les necessitats ciutadanes en matèria d’habitatge des d’una finestra única.

Veure la fitxa del recurs

Grameimpuls

Grameimpuls és un referent i un recurs per a persones en situació d’atur que es troben en procés de recerca activa de feina i volen millorar la seva situació laboral: joves, dones, persones aturades de llarga durada, persones nouvingudes, persones amb diversitat funcional, treballadors/res que volen millorar professionalment, emprenedors i emprenedores, empreses de nova creació i consolidades i, en definitiva, per a tota la població activa de la ciutat.

Veure la fitxa del recurs

Monografia comunitària de la Serra d'en Mena

Equip de Mediació

L’Equip de Mediació és un servei públic, d’accés universal i gratuït que a través de la mediació i altres instruments de gestió positiva de conflictes treballa la millora de la convivència i les relacions veïnals.

Veure la fitxa del recurs

Monografia comunitària de la Serra d'en Mena

Centre d’Informació i Assessorament a Persones Estrangeres (CIAPE)

El CIAPE s’estructura a partir de dos grans àmbits d’intervenció. D’una banda, és un servei que ofereix informació, assessorament i suport en la tramitació dels diferents procediments d’estrangeria existents en l’ordenament jurídic, amb l’objectiu de promoure i facilitar l’accés en igualtat de condicions als recursos i serveis municipals, a les persones estrangeres, la majoria de les quals, per les seves pròpies característiques, parteixen de situacions de desavantatge social respecte la resta de la població.
D’altra banda, el CIAPE, és el servei municipal encarregat de gestionar les competències locals en matèria d’estrangeria que les diferents legislacions estatals i autonòmica atorguen als ajuntaments. Concretament, gestió dels informes d’estrangeria (arrelament social i integració social) i prestació el Servei de Primera Acollida.

Veure la fitxa del recurs

Policia Local

La Policia Local és un servei de l’Ajuntament que ofereix prestacions directes a la ciutadania i que obre una via de comunicació immediata amb l’administració local gràcies a la seva presència continuada a la ciutat. La seva actuació es basa en els principis d’implicació social, presència en el territori, proximitat a la ciutadania i vocació de servei públic.

Veure la fitxa del recurs

Monografia comunitària de la Serra d'en Mena

Punt del Voluntariat

El Punt del Voluntariat és un servei de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet creat el 2005 que informa, assessora i orienta les entitats privades sense ànim de lucre (organitzacions no governamentals) i la ciutadania de Santa Coloma de Gramenet.

Veure la fitxa del recurs

Centre d’Informació i Recursos per a Dones (CIRD)

El Centre d’Informació i Recursos per a Dones (CIRD) ofereix atenció i suport especialitzat i professional a totes aquelles dones que realitzin una demanda per una problemàtica personal derivada de la seva condició de dona.

Veure la fitxa del recurs