Guia de recursos: educació

Monografia comunitària de la Serra d'en Mena

Escola Miguel de Unamuno

L’escola Miguel de Unamuno es un col·legi d’estructura lineal amb dos línies complertes, és a dir, té dues unitats per nivell d’Educació Infantil i Primària. Es distingeix pels seus trets d’identitat: aconfessionalitat; defensa del pluralisme ideològic i els valors democràtics; coeducació; solidaritat; cooperació i educació per la pau.

Veure la fitxa del recurs

Tanit

Escola Tanit

L’escola Tanit és una escola d’educació infantil i primària

Veure la fitxa del recurs

Monografia comunitària de la Serra d'en Mena

Escola Mercè Rodoreda

L’escola Mercè Rodoreda és un centre públic d’educació infantil i primària

Veure la fitxa del recurs

Escola Bressol Els Pins

L’EBM ELS PINS, es defineix com una escola laica, respectuosa amb la diversitat, que promou la integració i valora la riquesa que aporta la pluralitat. Tanmateix, considerem essencial garantir la igualtat d’oportunitats per desenvolupar plenament les aptituds de les nenes i els nens en el marc de la coeducació. Escola oberta a les famílies i implicada amb l’entorn social proper amb una participació activa.

Veure la fitxa del recurs

Escola Bressol La Cigonya

L’EBM La Cigonya és una escola laica, catalana, inclusiva i oberta a la participació de tots els agents que intervenen en la cura dels infants.

Veure la fitxa del recurs

CRIJ Rellotge XXI

El Centre de Recursos Infantils i Juvenils Rellotge XXI ofereix recursos i activitats per a nens i joves.

Veure la fitxa del recurs

Monografia comunitària de la Serra d'en Mena

Equip d’Atenció Psicopedagògica (EAP)

L’Equip d’Atenció Psicopedagògica (EAP) és un servei de suport i assessorament psicopedagògic i social als centres educatius i a la comunitat educativa. Desenvolupen les seves actuacions en els centres educatius i en el seu entorn amb estreta col·laboració amb els altres serveis i professionals del sector.

Veure la fitxa del recurs

Monografia comunitària de la Serra d'en Mena

Equip d’Assessorament en Llengua i Cohesió Social (ELIC)

L’Equip d’Assessorament en Llengua i Cohesió Social (ELIC) dóna suport al professorat en l’atenció a la diversitat relacionada amb l’alumnat, especialment procedent de la immigració i/o amb l’alumnat amb risc d’exclusió social.

Veure la fitxa del recurs

Centre de Normalització Lingüística (CNL) L’Heura

El CNL l’Heura és un dels 22 Centres de Normalització Lingüística. El seu objectiu és promoure l’ús i el coneixement del català en el conjunt de la societat de Santa Coloma de Gramenet.

Veure la fitxa del recurs

Monografia comunitària de la Serra d'en Mena

Centre de Creació Musical ‘El Molinet’

Centre de Creació Musical ‘El Molinet’, Centre cultural de Santa Coloma de Gramenet

Veure la fitxa del recurs

Centre Recursos Pedagògics (CRP)

El Centre de Recursos Pedagògics dóna suport a l’activitat pedagògica dels centres i a la tasca docent del professorat.

Veure la fitxa del recurs

Monografia comunitària de la Serra d'en Mena

Centre Paidós

El Centre Paidós és un programa d’atenció integral a les famílies amb infants entre 0 i 6 anys. Pretén augmentar els factors de protecció i resiliència dels infants, potenciar les capacitats parentals i marentals dels progenitors i facilitar el contacte d’aquestes famílies amb el seu entorn.

Veure la fitxa del recurs

Monografia comunitària de la Serra d'en Mena

Centre Obert Rialles

El Centre Obert Rialles és un servei diürn preventiu, fora de l’horari escolar, que dóna suport, estimula i potencia l’estructuració i el desenvolupament de la personalitat, la socialització, l’adquisició d’aprenentatges bàsics i l’esbarjo, i compensa les deficiències socioeducatives de les persones ateses mitjançant el treball individualitzat, el grupal, la família, el treball en xarxa i amb la comunitat.

Veure la fitxa del recurs

El Faro

Centre Obert Moisés – Moijove

El FAR és una entitat social cristiana sense ànim de lucre que es va fundar el 1992 i que té com a objectiu principal atendre a persones en situació de risc social.

El Centre Obert Moisès, va néixer a l’any 2004, sent un dels eixos d’intervenció de l’entitat del Far, Servei Social Protestant, amb la clara convicció d’intervenir socialment. El nostre propòsit es centra en corregir les desigualtats socials que pateixen milers d’infants a Catalunya. L’any 2011 s’amplia el nostre servei creant el MoiJove, recurs adreçat a joves entre 12 i 16 anys.

Veure la fitxa del recurs

Fundació Catalunya – La Pedrera

A la Fundació Catalunya – La Pedrera contribuïm a construir una societat amb més oportunitats per a tothom: ajudem als infants i adolescents a assolir l’èxit educatiu i a les persones grans amb deteriorament cognitiu a millorar la qualitat de vida.

Veure la fitxa del recurs