Guia de recursos: convivencia

Monografia comunitària de la Serra d'en Mena

Equip de Mediació

L’Equip de Mediació és un servei públic, d’accés universal i gratuït que a través de la mediació i altres instruments de gestió positiva de conflictes treballa la millora de la convivència i les relacions veïnals.

Veure la fitxa del recurs

Monografia comunitària de la Serra d'en Mena

Centre d’Informació i Assessorament a Persones Estrangeres (CIAPE)

El CIAPE s’estructura a partir de dos grans àmbits d’intervenció. D’una banda, és un servei que ofereix informació, assessorament i suport en la tramitació dels diferents procediments d’estrangeria existents en l’ordenament jurídic, amb l’objectiu de promoure i facilitar l’accés en igualtat de condicions als recursos i serveis municipals, a les persones estrangeres, la majoria de les quals, per les seves pròpies característiques, parteixen de situacions de desavantatge social respecte la resta de la població.
D’altra banda, el CIAPE, és el servei municipal encarregat de gestionar les competències locals en matèria d’estrangeria que les diferents legislacions estatals i autonòmica atorguen als ajuntaments. Concretament, gestió dels informes d’estrangeria (arrelament social i integració social) i prestació el Servei de Primera Acollida.

Veure la fitxa del recurs

Policia Local

La Policia Local és un servei de l’Ajuntament que ofereix prestacions directes a la ciutadania i que obre una via de comunicació immediata amb l’administració local gràcies a la seva presència continuada a la ciutat. La seva actuació es basa en els principis d’implicació social, presència en el territori, proximitat a la ciutadania i vocació de servei públic.

Veure la fitxa del recurs

Fundació Integramenet

Fundació Integramenet

La Fundació Integramenet és una entitat privada que pretén lluitar contra la pobresa, la vulnerabilitat i l’exclusió social a partir de la dignitat humana de qualsevol ciutadà per afavorir una comunitat més cohesionada i justa principalment en els barris d’El Raval, Santa Rosa i Safarejos de Santa Coloma de Gramenet.

Veure la fitxa del recurs