Formació per a entitats i professionals de la Serra d’en Mena

La formació per a entitats i professionals també és una de les accions de la Programació Comunitària de la Serra d’en Mena.

Es tracta d’una formació adaptada a les necessitats del territori i a on es pot aprofundir en diferents temàtiques: 

Formacions realitzades:

 • Projectes col·laboratius
 • Comunicació 2.0 i xarxes socials
 • Eines bàsiques de comunicació
 • Treball col·laboratiu i acció comunitària
 • Introducció a la Intervenció Comunitària Intercultural
 • Gestió de les emocions per a professionals
 • Visual Thinking per a professionals

Algunes de les formacions que s’han de realitzar pròximament són el “Marc general d’estrangeria” i “Migracions contemporànies, els nostres veïns i veïnes”, que es realitzaran des del Centre d’Informació i Assessorament per a Persones Estrangeres (CIAPE) de la ciutat.

Notícies

CRIJ Rellotge XXI ofereix nous cursos intensius de monitor/a i director/a de temps de lleure infantil i juvenil.

Si estàs interessat/da en el títol de monitor/a o director/a de temps de
lleure aquesta es la teva oportunitat, el centre de recursos infantil i juvenil
municipal Rellotge XXI, ofereix dos cursos intensius, de 20 places cadascun.
Amb un 50% de descompte a joves de Santa Coloma de Gramenet.

El curs de monitor/a de temps de lleure infantil i juvenil

Es realitzarà entre el 21/12/2019 i el 12/01/2020. El lloc de trobada serà al CRIJ Rellotge XXI al C/ del Rellotge, 21.

Requisits importants: tenir el 18 anys complets a l’inici del
curs.

Dates: 21, 22*, 23,
24*, 27, 28, 29, 30 i 31* de desembre de 2019 i 2, 3, 4, 5*, 11 i 12* de gener de
2020.

Horari: de 10 a 14 i
de 15 a 19 h (*de 10 a 14h)

La durada: serà d’un total de 310 hores.

A qui s’adreça:
 
a totes aquelles persones
interessades en realitzar les tasques i les funcions que s’atribueixen al
monitoratge d’infants i joves, mitjançant la seva participació, ja sigui de
forma voluntària o remunerada, en projectes en l’àmbit de l’educació en el
lleure.

L’objectiu principal es preparar l’alumne per intervenir en el
lleure infantil i juvenil i capacitar-lo per a l’organització, dinamització i
avaluació d’activitats educatives adreçades a grups formats per persones amb
edats compreses entre els 3 i els 20 anys en el marc de la programació general
d’una entitat, projecte o servei.

Per a més informació: http://www.escolaelsol.org/oferta-formativa/mon-778/20-curs-de-monitor/a-intensiu-hivern.htm

El curs de director/a de temps de lleure infantil i juvenil

Es realitzarà entre el 21/12/2019 i el 19/01/2020. El lloc de trobada serà al CRIJ Rellotge XXI al C/del Rellotge, 21.

Requisits importants:

 • Via 1:  estar en
  possessió del títol de monitor/a de temps de lleure infantil i juvenil o tenir
  el grau superior en  animació sòcio-cultural.
 • Via 2: cal complir dos requisits:
 • Disposar
  de titulació universitària en graus, diplomatura, llicenciatura, màster o cicle
  formatiu en educació, psicologia o integració social, etc., o amb la FP II de
  Jardí d’Infància.
 • Acreditar
  experiència de 2 anys (700 hores) en tasques de monitoratge en l’àmbit del
  lleure infantil i juvenil. 

Dates: 21, 22, 23, 24*, 27, 28, 29, 30 i
31* de desembre de 2019 i 2, 3, 4 , 5*, 11, 12*, 18 i 19 de gener de 2020.

Durada: serà d’un total de 320 hores.

Horari: de 9:15ha 14:15h i de 15'15h a 19'15h
(*de 9:15h a 14:15h).

A qui s’adreça: El curs s’adreça a totes aquelles
persones que, amb formació prèvia i experiència en l’àmbit del lleure infantil
i juvenil, estan interessades en desenvolupar, ja sigui de forma voluntària o
remunerada, les tasques de coordinació d’equips i de direcció i gestió de
projectes d’educació en el lleure infantil.

L’objectiu principal es  preparar l’alumne per intervenir
educativament en el lleure infantil i juvenil mitjançant el desenvolupament de
tasques de coordinació i dinamització d’equips en projectes en l’àmbit de
l’educació en el lleure adreçats a la infància i a la joventut i capacitar-lo
tant per a la seva direcció, planificació, organització, gestió i avaluació,
així com per a la seva representació interna i externa.

Per a més informació: http://www.escolaelsol.org/oferta-formativa/dir-181/20-curs-de-director/a-intensiu-hivern.htm

Llegir més

Jornades d'intercanvi del Programa d'Èxit Educatiu

El passat 12 de juny al CaixaForum de Barcelona, amb el suport de l'Obra Social La Caixa i el grup de recerca en Diversitat i Inclusió en societats complexes de la UAB, es va celebrar la trobada dels grups motors del Programa de Social per al Suport Familiar a l'Èxit Educatiu.

Van participar la Red de AMPAs Ballin-Miraflores de Malaga, l'IES San Matias de Taco a Santa Cruz de Tenerife, el grup motor La Coma i Santa Rita a Paterna València, La Rueca a Madrid, l'IES Pepa Colomer del Prat del Llobregat, el grup motor Ceuta, CEIP San Francisco, el CEIP Mare de Déu a Logroño, el CEIP Mario Benedetti a Rivas Vaciamadrid i el grup motor de la Serra d'en Mena de Santa Coloma.

Es van realitzar diverses exposicions per part dels grups, al voltant de la seva composició, els avenços del curs i els reptes i camí a recórrer. Aquesta trobada va permetre l'intercanvi d'experiències entre els diferents territoris on s'implementa el Programa i alhora, per enfortir i cohesionar els grups motors.

Aquí teniu més informació sobre el Programa i la seva implementació al nostre territori.

Llegir més

La gestió de les emocions i els afectes en la família

Dimarts dia 18 de juny de 16,30 a 18 hores tindrà lloc la cinquena activitat del Programa d'Èxit Educatiu de la Serra d'en Mena, a la Fundació Germina (plaça de les Cultures, 6) sobre la gestió de les emocions i els afectes en la família.

Treballarem l'educació emocional: parlarem sobre com identificar i expressar les emocions pròpies i les dels infants i com les gestionem! Aquesta activitat estarà dinamitzada per la Fundació Germina, el Projecte Paidos i el Projecte d'Intervenció Comunitària Intercultural. Us hi esperem!

Llegir més

La Serra d'en Mena batega amb força a la V edició de la Diada de la Primavera

Un miler de persones demostren, un any més, la revolució del treball comunitari

Llegir més

El procés comunitari referma la convivència a la Serra d’en Mena

Cinc anys després de la seva implementació, el procés comunitari dels barris de la Serra d'en Mena ha dut a terme el seu primer procés d'avaluació.

L'informe destaca els aspectes del projecte que millor han funcionat al mateix temps que s'identifiquen les seves febleses per treballar en la seva millora.

El feedback rebut per part de la comunitat a partir dels espais de relació del projecte ha estat clau en la seva elaboració.

El procés comunitari iniciat el passat 2014 als barris de la Serra d'en Mena, ha fet públic el seu primer informe d'avaluació. Els resultats que s'han donat a conèixer han estat fruit d'un procés amb diverses fases que ha servit per ressituar el projecte al territori, rebre feedback per part de la comunitat i destacar els aspectes que millor han funcionat al mateix temps que s'identifiquen aquells que tenen marge de millora. L'avaluació del projecte ha servit també per enfortir el relat en positiu d'aquests barris i desenvolupar estratègies conjuntes que ajudin a portar-ho a terme.

L’informe va sorgir de la socialització i posada en comú en diversos espais de dos tipus d’anàlisis; un mésobjectiu, on s’analitzava la documentació i les fites aconseguides pel procés comunitari, i un de subjectiu on es recollien les opinions i aportacions de les persones implicades. Aquesta part subjectiva del procés d’avaluació es va realitzar per àmbits (educació, salut, convivència i grup ciutadà) i va comptar amb aportacions de prop de 50 tècnics i professionals així com de ciutadans i ciutadanes.

El procès d’avaluació destaca molt positivament les contribucions metodològiques, que han permès estructurar el projecte en etapes i visibilitzar la seva evolució tant pel que fa als seus objectius com als seus resultats. Concretament, es destaca la Programació Comunitària com a resposta conjunta als problemes que s’havien identificat i sobre els quals es van elaborar les 29 propostes de projectes i accions, de les quals 19 (el 65%) ja estan operatives.

L’informe destaca també la implicació i col·laboració dels agents comunitaris, que representa prop d’un 40% del total de recursos que s’havien identificat. El procés comunitari, a més, ha generat espais de treball com ara el Grup Ciutadà, que aplega a més de 50 participants procedents d’entitats i a títol individual. Paral·lelament, ha desenvolupat un espai tècnic que aplega els professionals de la Serra d’en Mena i que ha reunit més de 150 participacions provinents de 45 recursos diferents.

A l’avaluació s’assenyala especialment la importància aquests anys de les quatre edicions de la Diada de la Primavera o les quatre edicions també de l‘escola oberta d’estiu, amb la trobada dels casals d’estiu de la Serra d’en Mena. En total s’han aconseguit dur a terme més de 200 activitats diferents que han ajudat a constatar una evolució positiva en les xarxes i la cultura de treball col·laboratiu de la comunitat, enfortint-la, millorant la seva cohesió i conscienciant-la del seu potencial.

També han estat molt importants pel projecte les tres edicions (amb una quarta ja en marxa) de les Trobades Comunitàries, que han servit per generar un espai de trobada i participació que implica a les institucions, els professionals i la ciutadania. Esdevé, a més, un espai de participació de la diversitat que es suma al ja esmentat Grup Ciutadà o el grup organitzatiu de la Diada de la Primavera. La diversitat, a més, s’incorpora a les activitats com a participant, arribant en alguns casos a estar sobrerepresentada amb més del 60% de les participacions.

El procés comunitari, a més, havia establert uns àmbits de treball per abordar la qüestió de la igualtat d’oportunitats per a la infància, l’adolescència i la joventut, considerat el nus crític del projecte. En l’àmbit de l’educació es valora positivament el programa d’èxit educatiu, especialment la participació de les famílies i el treball col·laboratiu dels recursos i les entitats. Pel que fa a la salut, s’ha treballat per a la implementació de la prescripció social i el programa d’alimentació saludable de 0 a 3 anys per a les escoles bressol. Respecte a la convivència i la cohesió social, la proposta central va ser el programa de dinamització de l’espai públic com a eina que aglutini i posi en comú al parc del Motocròs els recursos ja existents als barris.

L’avaluació explica també la tasca que s’ha fet de cara a construir un relat en positiu dels barris i el paper que ha jugat el blog comunitari serramena.com en aquest procés. La guia de recursos, el calendari comunitari i els perfils del projecte a les xarxes socials han estat els altres elements comunicatius que han ajudat a generar aquest relat i que es valoren positivament a l’informe. Per últim, un altre aspecte que es destaca a l’informe és la gran injecció de recursos que ha suposat el projecte per la Serra d’en Mena, assenyalant que, a mitjà i llarg termini, esdevindrà la clau per a la seva sostenibilitat. Recursos que són provinents de l’obra social “La Caixa” però també de l’ajuntament de la ciutat i de les entitats que han aportat materials i capital humà al treball comunitari.

Pel que fa als aspectes a millorar, l’informe recull, en primer lloc l‘alt percentatge de recursos professionals (més del 50%) i l’alt pes que tenen en el projecte, apostant estratègicament per l’increment de la implicació ciutadana. També s’assenyala que, malgrat que el procés està liderat per dones i que espais com les trobades comunitàries o l’espai tècnic són eminentment femenins, altres com el Grup Ciutadà es troben més masculinitzats.

Respecte a la participació de la diversitat, es destaca la seva presencia en el Grup Ciutadà, la Diada de la Primavera o les Trobades Comunitàries, però s’assenyala també la seva nul·la representació als espais de caràcter tècnic i el fet que només representa el 15% de l’organització de les activitats.

Llegir més