Fites del Projecte ICI a Santa Coloma de Gramenet

Fins a dia d’avui el Projecte ICI ha aconseguit alguns important avenços a Santa Coloma de Gramenet:

Reactivació d’Espai Tècnic de Relació sectorial, a l’àmbit de joventut, on hi participen: els centres oberts de la ciutat, l’Associació Juvenil Esportiva Dojo Can Peixauet, Grameimpuls, IME, Consell Esportiu del Barcelonès Nord, Servei de joventut i els dos equipaments municipals de referència per a joves, Mas Fonollar i Rellotge XXI.

Elaboració de l’Estudi previ, que sProjecte ICI a Santa Coloma de Gramenetervirà com a base de la Monografia Comunitària de la Zona Sud (prevista per a finals de 2015). Constituït un equip d’investigació per tal de desenvolupar una investigació participativa utilitzant audicions i col·loquis a més de 150 referents de territori. El resultat contribuirà al coneixement compartit sobre la situació de la convivència i la cohesió social en el territori.

Curs de formació ocupacional sobre “Gestió de la llar i gent gran” per cobrir parcialment algunes de les necessitats més apremiants de les usuàries, i aconseguir incorporar al procés comunitari un col·lectiu sovint invisible i amb moltes carències.

Organització de la IV edició del Premi de Convivència per a alumnes d’ESO, amb la participació de 9 Instituts, 16 grups i 410 joves.

Organització de la IV edició del campionat Futbol al Carrer.

Suport al projecte d’integració de joves en risc d’exclusió a través de l’esport, de l’Associació Juvenil Karate Can Peixauet i en col·laboració amb la Biblioteca de Can Peixauet. Amb una participació de prop de 100 joves.