El rediagnòstic i l’actualització de la Programació Comunitària

Seguim construint el camí conjunt que vam iniciar fa cinc anys en el Procés Comunitari Intercultural de la Serra d’en Mena. Aquest ens va guiar per compartir el coneixement a través de la Monografia i el Diagnòstic Comunitari, que va donar peu a la implementació d’accions i programes a través de la Programació Comunitària.

El curs 18-19 vam avaluar el conjunt del Procés Comunitari als nostres barris, amb resultats interessants en els quals hem de seguir aprofundint per seguir avançant. Per tant és necessari fer un pas més en la construcció col·lectiva de la convivència i la cohesió social, amb l’actualització del Diagnòstic i de la Programació Comunitària.

Aquesta ens permetrà veure l’evolució de la comunitat en aquests anys i posar-ho en relació amb les temàtiques sorgides a l’avaluació i a la Programació.

Aquest procés compilarà aquelles dades més rellevants dels principals àmbits de la societat, juntament amb les opinions i visions de les persones que treballen i viuen a la Serra d’en Mena. Entre totes actualitzarem els reptes que tenim com a comunitat i farem més efectives les nostres actuacions. Posarem en valor les experiències de col·laboració i aquelles que representen un avenç qualitatiu per al territori, que donaran pas a l’emergència de protocols.

Aquest procés permetrà seguir afrontant de manera innovadora, col·laborativa, global i transversal els reptes de la Serra d’en Mena.

Les principals fases que guiaran aquests propers mesos seran:

  • L’Actualització de les dades més rellevants de la Monografia Comunitària
  • Taules conjuntes de rediagnòstic: grup ciutadà comunitari i espais de treball per àmbits d’actuació (educació, salut i convivència)
  • Sessions d’actualització de la Programació Comunitària: espai de professionals i grup ciutadà comunitari
  • V Trobada Comunitària de la Serra d’en Mena: presentació dels resultats

Procés de rediagnòstic