Comunitat educadora

La Programació Comunitària de la Serra d’en Mena, en la que hi han participat 70 professionals i s’han implicat més de 300 persones, s’ha treballat en tres àmbits d’actuación en els quals es despleguen 29 activitats: comunitat educadora, convivència i cohesió social i barris saludables.

La comunitat educadora és una de les grans protagonistes del document. De fet, un percentatge important de la programació en aquest apartat ja està en marxa. Passem a detallar els projectes més rellevants.

Projecte FILS, generació d’espais familiars

En l’àmbit municipal FILS és la voluntat de generar i reforçar els espais de formació, informació i relació amb les famílies. Aquest projecte ha incorporat xerrades d’experts que atenien demandes i preocupacions de les famílies, com les transicions educatives i està construint un portal web amb eines i recursos.

Projecte de suport familiar a l’èxit educatiu

En aquest marc de treball a la Serra d’en Mena s’implementa el Programa de Suport Familiar a l’Èxit Educatiu de la Universitat Autònoma de Barcelona i l’Obra Social “la Caixa”.

El programa treballa per la millora de l’èxit educatiu mitjançant el treball amb les famílies. Es tracta d’una fórmula de col·laboració i capacitació de i entre les famílies, escoles, associacions, biblioteques, entitats i recursos juvenils, AMPAs, etc. I proposa un conjunt d’activitats entorn els eixos de la criança positiva, l’aprenentatge a casa, la comunicació i la participació en l’escola, que el grup motor treballa i prepara prèviament per oferir l’activitat pública, assumint diferents papers de dinamització, facilitació, etc.

Ja s’ha constituït el grup motor entre famílies i professionals per organitzar les activitats entorn dels temes i necessitats que han estat prioritzades: la criança i la comunicació positiva, els vincles familiars i l’acompanyament en el procés d’aprenentatge. Els vincles entre la família, els fills i tota la comunitat educativa es treballaran de forma transversal a totes les activitats. Aquest grup s’està formant en el programa per poder treballar aquests continguts i convidar més famílies a participar en les activitats que es duran a terme aquest curs.

El grup motor està format per mares de l’associació La Convivència, tècniques i mares de la biblioteca Can Peixauet, el CNL l’Heura, tècniques i mares del Casal dels Infants, el CRIJ Rellotge XXI, la Comunitat d’Aprenentatge Tanit, tècniques i mares de la Fundació Germina, serveis educatius, Infància i Joventut de l’Ajuntament i l’associació Karate Can Peixauet.

El grup es va presentar públicament a la III Trobada Comunitària juntament amb la programació:

    • 1a activitat, “Com treballem la comunicació i criança positiva”. 16 de març, de 18.00-19.30 hores, a la biblioteca Can Peixauet. Representació de situacions quotidianes que tenen a veure amb l’aprenentatge, comprendre i empatitzar amb la posició de l’altre, treballar les relacions no autoritàries i la comunicació positiva
    • 2a activitat, “Els vincles i l’acompanyament en el procés d’aprenentatge”. 5 de maig, a la Diada de la Primavera, al Parc dels Pins. Treballar les relacions entre la família, joc lúdic i dinàmic que treballi la col·laboració entre la família i algunes eines per donar suport al procés d’aprenentatge
    • 3a activitat, “Quins límits, normes i responsabilitats posem als nostres fills/es i com podem fer-les complir”. 8 de juny, de 18.00-19.30 hores, al CRIJ Rellotge XXI. Reflexionar sobre la utilitat dels límits en l’aprenentatge, diferenciar les normes dels límits, compartir i prendre consciència de les normes que posem, i treballar estratègies per fomentar el seu compliment

InfografiaExit EducatiuActiv

Projecte de reflexió entorn del reforç educatiu

D’altra banda, s’està organitzant una reflexió conjunta entorn del lleure educatiu i, en concret, el reforç a la zona com a element d’impacte en el desenvolupament dels infants i joves. La intenció del projecte és compartir intervencions, metodologies, formes d’acompanyar i de treballar, per veure vies i possibilitats d’enfortir els espais, serveis i en definitiva l’atenció als infants i adolescents dels nostres barris.

Partíem de la necessitat de conèixer l’oferta de recursos del lleure que fessin algun tipus de reforç escolar, educatiu, acompanyament…Es va realitzar petites entrevistes amb els recursos detectats, de caràcter molt descriptiu, per tal d’en un segon moment fer el retorn i començar a treballar a partir d’aquesta base.

Ja vam tenir oportunitat de realitzar el retorn d’aquesta petita foto de territori i vam treballar per consensuar una perspectiva de treball entorn l’educació, vam treballar el que enteníem per educació i per perspectiva comunitària. Els recursos estan fent una tasca fonamental en aquesta direcció, i ara haurem de trobar un altre espai per seguir treballant la reflexió concreta sobre les perspectives de treball de reforç educatiu.

Descarrega’t l’estudi sobre els recursos que realitzen reforç i suport educatiu a la Serra d’en Mena