Així s’ha fet la Programació Comunitària

Com s’ha elaborat la Programació Comunitària de la Serra d’en Mena?

Descarrega’t el document de la Programació Comunitària

La Programació Comunitària és la culminació del procés comunitari dut a terme als barris de la Serra d’en mena. Incorpora un total de 29 accions i projectes en tres àmbits: comunitat educadora, convivència i cohesió social i barris saludables i hi han participat prop de 70 professionals, a més de comptar amb la validació del Grup Ciutadà Comunitari.

La Programació Comunitària també serveix per posar en evidència el potencial del territori, i fa de paraigües de totes aquelles iniciatives que ja s’estan executant en el territori i que donen resposta als objectius que es treballen. D’aquesta manera, pretén fer confluir recursos i projectes -públics o privats, institucionals o de la ciutadania- en curs per tal de reforçar el que ja existeix a través del coneixement i les estratègies col·laboratives. El programa final compta en un 80% amb propostes que ja funcionen en l’actualitat.
Tot i això, també aporta mesures de desenvolupament comunitari a través de la innovació per tal de donar resposta a nous reptes, que representen un 20% de la Programació.

Els coresponsables de la configuració del mapa d’accions són els protagonistes del territori: institucions, professionals i ciutadania, en totes les seves formes. S’han organitzat en quatre espais de treball que s’han reunit diverses vegades des del desembre de 2016 i han compartit els avenços amb tots els agents implicats en la Programació que també s’han posat en comú i s’han validat a la 3a reunió tècnica global. A més, ha comptat amb les aportacions del Grup Ciutadà Comunitari.

Les persones que han donat forma a cadascuna de les activitats que es despleguen al territori han efectuat un total de 23 reunions per decidir-ne els continguts i s’han organitzat en quatre espais de treball:

1. L’espai famílies i el reforç educatiu
2. La dinamització de l’espai públic
3. La implementació de la prescripció social (el funcionament d’aquest espai està supeditat a la Taula de Salut Comunitària)
4. Suport a l’alimentació saludable dels 0 als 3 anys (el funcionament d’aquest espai està supeditat a la Taula de Salut Comunitària)

28 han participat en les comissions de l’apartat de comunitat educadora i han tractat:

18 han estat els integrants dels espais de convivència i cohesió social:

24 han donat forma a les accions de l’àmbit dels barris saludables. S’han dividit en la comissió d’infància i la comissió d’adults.

Llegeix també: Què és la Monografia comunitària de la Serra d’en Mena