Així s’ha fet la Programació Comunitària

Com s’ha elaborat la Programació Comunitària de la Serra d’en Mena?

La Programació Comunitària és la culminació del procés comunitari dut a terme als barris de la Serra d’en mena. Incorpora un total de 37 accions i projectes en tres àmbits: comunitat educadora, convivència i cohesió social i barris saludables i hi han participat 65 tècnics professionals.

Programació Comunitària de la Serra d'en Mena

La Programació Comunitària també serveix de paraigües de totes aquelles iniciatives que ja s’estan executant en el territori i que donen resposta als objectius que es treballen. D’aquesta manera, pretén fer confluir recursos i projectes -públics o privats, institucionals o de la ciutadania- en curs per tal de reforçar el que ja existeix a través del coneixement i les estratègies col·laboratives. El programa final compta en un 80% amb propostes que ja funcionen en l’actualitat.
Tot i això, també aporta mesures de desenvolupament comunitari a través de la innovació per tal de donar resposta a nous reptes. Serà un 20% de la Programació Comunitària.

Els coresponsables de la configuració del mapa d’accions són els protagonistes del territori: institucions, professionals i ciutadania, en totes les seves formes. S’han organitzat en quatre taules de treball que s’han reunit diverses vegades entre desembre i març i han compartit els avenços de totes les taules amb tots els agents implicats en la Programació. Els avenços s’han posat en comú i s’han validat a la 3a reunió tècnica global.

Les persones que han donat forma a cadascuna de les activitats que es duran a terme en els mesos vinents i anys han efectuat un total de set reunions per decidir-ne els continguts i s’han organitzat en quatre taules de treball:

1. La formació intercultural
2. L’espai famílies i el reforç escolar
3. La dinamització de l’espai públic i els patis oberts
4. La prescripció social (el funcionament d’aquesta taula està supeditat a la Taula de Salut Comunitària)

27 han participat en les comissions de l’apartat de comunitat educadora i han estat: dinamització comunitària, espai famílies i reforç educatiu i continguts generals.

13 han estat els integrants de les dues comissions de l’espai de convivència i cohesió social, que són formació intercultural i continguts generals.

24 han donat forma a les accions de l’àmbit dels barris saludables. S’han dividit en la comissió d’infància i la comissió adults.

Llegeix també: Què és la Monografia comunitària de la Serra d’en Mena