Centre Obert Moisès – Moijove

El Faro
C/ Pirineus, 2 08923 Santa Coloma de Gramenet
Telèfon: 933861048
e-mail: direcció@elfarsocial.cat
TIPUS D’ENTITAT/RECURS
El Far, Servei Social Protestant.
Projectes Infància i Adolescència:
• Centre Obert Moisès
• MoiJove
DESCRIPCIÓ D’ENTITAT/RECURS
El FAR és una entitat social cristiana sense ànim de lucre que es va fundar el 1992 i que té com a objectiu principal atendre a persones en situació de risc social.

El Centre Obert Moisès, va néixer a l’any 2.004, sent un dels eixos d’intervenció de l’entitat del Far, Servei Social Protestant, amb la clara convicció d’intervenir socialment. El nostre propòsit es centra en corregir les desigualtats socials que pateixen milers d’infants a Catalunya. L’any 2011 s’amplia el nostre servei creant el MoiJove, recurs adreçat a joves entre 12 i 16 anys.

Com a recurs, pretenem acompanyar i donar suport a infants i famílies en situació de risc d’exclusió social. Com ho fem? El centre és un espai en el qual es treballa per la inclusió social mitjançant cinc programes d’intervenció social: 1) aprenem junts; 2) suport psicològic 3) sans i contents; 4) temps d’oci i lleure; 5) som una família.

El nostre objectiu aconseguir que infants i famílies s’incorporin a la comunitat i abandonin la zona de marginitat. Per tot això, cal treballar coordinadament amb tots els agents implicats: escoles, serveis socials, salut pública, centres oberts... només així assolirem la “igualtat d’oportunitats” en infants i famílies amb pocs recursos i en situació de vulnerabilitat. Tot això l’assolim a través del treball coordinat de cinc educadors, dos psicòlegs i una directora.
BARRI D’INTERVENCIÓ
Ciutat de Santa Coloma de Gramenet
PROGRAMES
1. Programa “Som una família”: pretenem la integració de les famílies en el procés educatiu dels seus fills, tot fomentant la participació, l’interès, l’autoestima i l’autovaloració.
Compartir en família és un temps anhelat per als infants, però són molts els casos detectats de pares i mares que no han après l’ofici de ser-ho perquè han estat víctimes d’una societat que no els ha proporcionat el suport suficient en el moment oportú per a aprendre a tractar bé els seus fills, i és en aquest àmbit en el qual volem actuar amb l’objectiu de proporcionar espais i eines que permetin construir llaços i vincles entre fills/es i pares/mares.
Activitats: Taller Oasi, sortides/excursions, campaments familiars, sessions terapèutiques familiars.

2. Programa “Sans i Contents” afavoreix la bona alimentació i la higiene dels menors, tot promovent un estil de vida sa i fomentant conductes positives de salut.
Els infants són especialment vulnerables a la falta d’alimentació adequada i, per aquesta raó, entenem que com a entitat hem de vetllar per tal que els menors rebin els aliments necessaris que els permetin créixer sans i contents.
Activitats: Berenar nutritiu, espai de dutxes i activitats educatives.

3. Programa Aprenem Junts: reforça l’ensenyament obligatori, tot promovent hàbits d’estudi i l’adaptació de coneixements a l’escala escolar corresponent.
L’educació és un procés de creativitat, fora de l´estandardització de formes d’existència i d’expressió. L’educació ha de satisfer les necessitats i els interessos de la persona a qui s’està educant.
Activitats: Deures i reforç d’aprenentatges, activitats educatives i cursos.

4. Programa d’educació en el temps de lleure mitjançant jocs, activitats i excursions. L’oci és un dret fonamental que afavoreix el desenvolupament de les persones, incloent els infants que han de poder gaudir de temps lliure. Segons Mundy i Dattilo, l’oci és un espai en el qual està present la lliure elecció per a l’assoliment d’una autorealització, com un dret de la persona i com un mitjà per a la millora de la qualitat de vida.
Activitats: Ludoteca, jocs, tallers, excursions i casal d’estiu.

5. Programa Psicològic. La nostra acció es dirigeix als nens/es i adolescents que presenten una situació de risc pel seu desenvolupament psíquic i mental. Vetllem per tal que la seva evolució psicològica i mental permeti el màxim de benestar personal i d’adaptació a l’entorn.
Activitats: teràpies individuals amb infants/adolescents, tallers en grup, sessions formatives.

6. Aprenem en família: és un programa que ofereix a les famílies del Centre Obert Moisès i MoiJove la possibilitat de gaudir d’una setmana de vacances a una casa de colònies. En aquest espai es desenvolupen diferents activitats que tenen per objectiu reforçar els vincles paterno-familiars. El programa s’adreça a famílies en situació de risc social.
ÀMBIT D’ACTUACIÓ
La intervenció se centra en l’educació, la salut, la higiene, la família i el temps d’oci.
A QUI S’ADREÇA?
Infants 4 a 11 anys i adolescents de 12 a 16 anys
CALENDARI
Funcionem tot el curs escolar i al mes de juliol es realitza el casal d’estiu.
HORARI
16:45 a 20:00

Notícies

Avancem en la concreció de propostes d’estiu

Avui ha tingut lloc la segona trobada de recursos i entitats de la Serra d’en Mena. Hi ha assistit el CRIJ Rellotge XXI, la Fundació Germina, el Centre Obert Moisès, el Servei d’infància i el Servei de Convivència de l’Ajuntament.

L’objectiu era el de defininr activitats i propostes per dur-les a terme als casals d’estiu.

Han sorgit tres eixos principals de treball:

  1. Hort comunitari i jardí del barri.
  2. Espectacles interactius
  3. Accions artístiques als carrers i places

Aquestes activitats es duran a terme amb els diferents infants i adolescents dels recursos i les entitats de manera que el resultat final sigui una acció comunitària.

Ens emplacem a una tercera reunió per poder avançar amb les propostes i concretar tots els aspectes logístics i organitzatius.

Llegir més

L'enterrament de la sardina diu adéu al carnaval

El passat divendres 28 de febrer ens vam acomiadar de les festes de carnaval amb la celebració de l’enterrament de la sardina al Parc del Motocròs

Amb una assistència aproximada de 300 persones, la festa va ser un èxit. Famílies i infància van poder gaudir de diversos tallers de manualitats, d’una rua conjunta, la cremada de la sardina, un gran ball, un berenar i un sorteig de disfresses per acabar!!

Vam comptar amb la participació de la colla Castellers de Santa Coloma a la rua, que va tenir lloc al voltant del Parc del Motocrós. Aquesta comparsa va ser una de les tres guanyadores de la rua de la ciutat.

La celebració va ser possible gràcies a la col·laboració del Casal dels Infants, el CRIJ Rellotge XXI, el Centre Obert Rialles, l’Associació de Voluntaris de la Protecció Civil, l’Associació de Veïns del Raval, l’AMPA Tanit, l’AMPA Antoni Gaudí, l’AMPA Miguel d’Unamuno, el Centre Obert Moisès i el Projecte d’Intervenció Comunitària Intercultural.

Llegir més

La Serra d'en Mena batega amb força a la V edició de la Diada de la Primavera

Un miler de persones demostren, un any més, la revolució del treball comunitari

Llegir més

El procés comunitari referma la convivència a la Serra d’en Mena

Cinc anys després de la seva implementació, el procés comunitari dels barris de la Serra d'en Mena ha dut a terme el seu primer procés d'avaluació.

L'informe destaca els aspectes del projecte que millor han funcionat al mateix temps que s'identifiquen les seves febleses per treballar en la seva millora.

El feedback rebut per part de la comunitat a partir dels espais de relació del projecte ha estat clau en la seva elaboració.

El procés comunitari iniciat el passat 2014 als barris de la Serra d'en Mena, ha fet públic el seu primer informe d'avaluació. Els resultats que s'han donat a conèixer han estat fruit d'un procés amb diverses fases que ha servit per ressituar el projecte al territori, rebre feedback per part de la comunitat i destacar els aspectes que millor han funcionat al mateix temps que s'identifiquen aquells que tenen marge de millora. L'avaluació del projecte ha servit també per enfortir el relat en positiu d'aquests barris i desenvolupar estratègies conjuntes que ajudin a portar-ho a terme.

L’informe va sorgir de la socialització i posada en comú en diversos espais de dos tipus d’anàlisis; un mésobjectiu, on s’analitzava la documentació i les fites aconseguides pel procés comunitari, i un de subjectiu on es recollien les opinions i aportacions de les persones implicades. Aquesta part subjectiva del procés d’avaluació es va realitzar per àmbits (educació, salut, convivència i grup ciutadà) i va comptar amb aportacions de prop de 50 tècnics i professionals així com de ciutadans i ciutadanes.

El procès d’avaluació destaca molt positivament les contribucions metodològiques, que han permès estructurar el projecte en etapes i visibilitzar la seva evolució tant pel que fa als seus objectius com als seus resultats. Concretament, es destaca la Programació Comunitària com a resposta conjunta als problemes que s’havien identificat i sobre els quals es van elaborar les 29 propostes de projectes i accions, de les quals 19 (el 65%) ja estan operatives.

L’informe destaca també la implicació i col·laboració dels agents comunitaris, que representa prop d’un 40% del total de recursos que s’havien identificat. El procés comunitari, a més, ha generat espais de treball com ara el Grup Ciutadà, que aplega a més de 50 participants procedents d’entitats i a títol individual. Paral·lelament, ha desenvolupat un espai tècnic que aplega els professionals de la Serra d’en Mena i que ha reunit més de 150 participacions provinents de 45 recursos diferents.

A l’avaluació s’assenyala especialment la importància aquests anys de les quatre edicions de la Diada de la Primavera o les quatre edicions també de l‘escola oberta d’estiu, amb la trobada dels casals d’estiu de la Serra d’en Mena. En total s’han aconseguit dur a terme més de 200 activitats diferents que han ajudat a constatar una evolució positiva en les xarxes i la cultura de treball col·laboratiu de la comunitat, enfortint-la, millorant la seva cohesió i conscienciant-la del seu potencial.

També han estat molt importants pel projecte les tres edicions (amb una quarta ja en marxa) de les Trobades Comunitàries, que han servit per generar un espai de trobada i participació que implica a les institucions, els professionals i la ciutadania. Esdevé, a més, un espai de participació de la diversitat que es suma al ja esmentat Grup Ciutadà o el grup organitzatiu de la Diada de la Primavera. La diversitat, a més, s’incorpora a les activitats com a participant, arribant en alguns casos a estar sobrerepresentada amb més del 60% de les participacions.

El procés comunitari, a més, havia establert uns àmbits de treball per abordar la qüestió de la igualtat d’oportunitats per a la infància, l’adolescència i la joventut, considerat el nus crític del projecte. En l’àmbit de l’educació es valora positivament el programa d’èxit educatiu, especialment la participació de les famílies i el treball col·laboratiu dels recursos i les entitats. Pel que fa a la salut, s’ha treballat per a la implementació de la prescripció social i el programa d’alimentació saludable de 0 a 3 anys per a les escoles bressol. Respecte a la convivència i la cohesió social, la proposta central va ser el programa de dinamització de l’espai públic com a eina que aglutini i posi en comú al parc del Motocròs els recursos ja existents als barris.

L’avaluació explica també la tasca que s’ha fet de cara a construir un relat en positiu dels barris i el paper que ha jugat el blog comunitari serramena.com en aquest procés. La guia de recursos, el calendari comunitari i els perfils del projecte a les xarxes socials han estat els altres elements comunicatius que han ajudat a generar aquest relat i que es valoren positivament a l’informe. Per últim, un altre aspecte que es destaca a l’informe és la gran injecció de recursos que ha suposat el projecte per la Serra d’en Mena, assenyalant que, a mitjà i llarg termini, esdevindrà la clau per a la seva sostenibilitat. Recursos que són provinents de l’obra social “La Caixa” però també de l’ajuntament de la ciutat i de les entitats que han aportat materials i capital humà al treball comunitari.

Pel que fa als aspectes a millorar, l’informe recull, en primer lloc l‘alt percentatge de recursos professionals (més del 50%) i l’alt pes que tenen en el projecte, apostant estratègicament per l’increment de la implicació ciutadana. També s’assenyala que, malgrat que el procés està liderat per dones i que espais com les trobades comunitàries o l’espai tècnic són eminentment femenins, altres com el Grup Ciutadà es troben més masculinitzats.

Respecte a la participació de la diversitat, es destaca la seva presencia en el Grup Ciutadà, la Diada de la Primavera o les Trobades Comunitàries, però s’assenyala també la seva nul·la representació als espais de caràcter tècnic i el fet que només representa el 15% de l’organització de les activitats.

Llegir més

Gran èxit de participació en la festa de carnaval de la Serra d’en Mena

Divendres passat dia 1 de març va tenir lloc al Parc del Motocròs el carnestoltes infantil i juvenil entre els recursos i associacions de la Serra d’en Mena.

Infants, adolescents, joves i famílies vinculades a la Fundació Germina, el Casal dels Infants, el projecte Paidos, el Centre Obert Rialles, el CRIJ Rellotge XXI, el Karate Can Peixauet, l’Associació La Convivència, l’Associació de Veïns del Raval, el projecte Vitamina i el Centre Obert Moisès van preparar les seves disfresses sota la temàtica dels jocs.

Les entitats i associacions també van voler oferir al públic tallers i activitats com un photocall, un taller de goma eva, una oca gegant, un scrabble també gegant, el tres en ratlla gegant, el reciclarnestoltes i diferents jocs variats.

Va ser tot un èxit de participació, vam poder gaudir d’una tarda molt divertida i vam veure el Parc dels Pins ple de jocs gegants i disfresses. L’speaker que va dinamitzar l’esdeveniment va atorgar al final diplomes a totes les entitats participants, que de nou demostren que de forma compartida i comunitària es poden fer créixer les propostes.

Gràcies a totes i tots per participar i fer-ho possible!

Llegir més