Centre d’Informació i assessorament a persones estrangeres (CIAPE)

Adreça postal: C/ Pirineus, 2
Telèfon: 93 4663940
e-mail: lopezrs[arroba]gramenet[punto]cat
Web: CIAPE
TIPUS D’ENTITAT/RECURS
Servei de l’ Administració local
DESCRIPCIÓ D’ENTITAT/RECURS
El CIAPE s’estructura a partir de dos grans àmbits d’intervenció. D’una banda, és un servei que ofereix informació, assessorament i suport en la tramitació dels diferents procediments d’estrangeria existents en l’ordenament jurídic, amb l’objectiu de promoure i facilitar l’accés en igualtat de condicions als recursos i serveis municipals, a les persones estrangeres, la majoria de les quals, per les seves pròpies característiques, parteixen de situacions de desavantatge social respecte la resta de la població.
D’altra banda, el CIAPE, és el servei municipal encarregat de gestionar les competències locals en matèria d’estrangeria que les diferents legislacions estatals i autonòmica atorguen als ajuntaments. Concretament, gestió dels informes d’estrangeria (arrelament social i integració social) i prestació el Servei de Primera Acollida.
BARRI D’INTERVENCIÓ
Santa Coloma de Gramenet
PROGRAMES
- Informació i assessorament en matèria d'estrangeria.
- Suport en la tramitació del procediments d’estrangeria (permisos inicials, renovacions, reagrupament familiar, documentació de menors, etc.)
- Gestió, tramitació i emissió dels informes d’arrelament social (inf 02) i d’integració social (inf 03).
- Prestació del Servei de Primera Acollida.
- Organització i Implementació de les Sessions de Benvinguda.
- Organització i Implementació de la formació dels Mòduls B i C d’Acollida.
- Seguiment del fenomen migratori al municipi.
- Treball en xarxa i dimensió comunitària en la gestió de la diversitat a nivell local.
ÀMBIT D’ACTUACIÓ
Acollida/Estrangeria/Legal
A QUI S’ADREÇA?
És un servei adreçat principalment als veïns i veïnes d’origen estranger empadronats a Santa Coloma de Gramenet, així com a les seves famílies. També s’adreça persones amb nacionalitat espanyola per qualsevol tipus de consulta relacionada amb els seus familiars dins dels àmbits d’estrangeria, situació legal i necessitats d’informació i primera acollida.