Barris saludables

La Programació Comunitària de la Serra d’en Mena, en la que hi han participat 70 professionals i s’han implicat més de 300 persones, s’ha treballat en tres àmbits d’actuación en els quals es despleguen 29 activitats: comunitat educadora, convivència i cohesió social i barris saludables.

Passem a detallar els projectes més rellevants en l’apartat dels barris saludables.

L’alimentació saludable

Des de la taula de la salut es treballa amb un projecte pilot que es durà a terme en un inici des de les escoles bressol i que tractarà l’alimentació saludable dels 0-3 anys, conjuntament entre professionals dels CAPS i les famílies.

La prescripció social

També des de la taula de salut es comença a caminar cap a la prescripció social. És un mecanisme mitjançant qual els professionals de l’atenció primària adrecen els pacients als recursos comunitaris del seu entorn. Té com a objectiu disminuir el risc d’aïllament social dels pacients i millorar la qualitat de vida mitjançant la seva participació en activitats. Els programes de prescripció social es basen en l’evidència que la participació regular en activitats comunitàries ajuda els pacients a desenvolupar recursos socials i psicològics, promociona un reforç positiu i ajuda a mantenir un estil de vida actiu i saludable.