Avaluació Comunitària

El paper de l’equip comunitari en tot aquest temps ha estat, sobretot, posar en contacte, connectar, teixir, linkar referents i recursos, administracions i entitats, ciutadania i projectes… la resta, amb mèrits i errors, ha estat fruit del propi territori, i ara toca pensar sobre encerts i mancances. Toca cartografiar la transformació que hem encetat per arribar més lluny. Amb aquest procés aportarem elements objectius i dades, que posteriorment anirem nodrint amb les diferents visions particulars, de manera que aconseguim, com vam fer fa dos anys amb la monografia, tenir una posició coral i diversa però harmònica i sincronitzada sobre com donar continuïtat, sostenibilitat i nova força al treball comunitari a la Serra d’en Mena.

Aquest procés servirà per:

  • Ressituar-nos en el territori
  • Rebre el feedback de la comunitat
  • Veure quins aspectes han funcionat i per què i quins tenen un marge de millora
  • Establir estratègies conjuntes per portar-ho a terme

Aquesta fase que portem treballant des del setembre i que durarà fins el febrer contempla:

  • La realització d’una part objectiva d’anàlisi de la documentació i les fites,
  • D’una part subjectiva per recollir la visió i opinions de les persones que han estat implicades en el procés comunitari a través d’audicions i col·loquis grupals
  • La socialització per compartir els resultats de l’avaluació en els diferents espais de relació i treball que culminarà en una trobada comunitària.