ASAUPAM

asaupam
Any de fundació: 1999
Adreça postal: Avinguda Sanatori, 13 local Santa Coloma de Gramenet (08923)
Telèfon: 93 392 74 11
658852606

e-mail: comunitat@asaupam.cat
TIPUS D’ENTITAT/RECURS
Associació d'intervenció comunitària en drogodependències
DESCRIPCIÓ D’ENTITAT/RECURS
Asaupam neix el 1999 per intervenir en l’àmbit de les drogues des d’una perspectiva social i comunitària, amb una clara aposta pel treball a primer línia i local. Des d’aleshores intervé en adolescents , joves i famílies, persones amb drogodependències i agents socials tot compaginant la intervenció preventiva amb la normalització de les persones afectades.
BARRI D’INTERVENCIÓ
Ciutat de Santa Coloma de Gramenet
SERVEIS
Acompanyament i prevenció en consum de drogues i drogodependències
- Gestió de recursos i programes
- Treball educatiu de proximitat
- Formació de persones en actiu
- Dispensació de material per al consum i recollida del contaminat
- Realització i difusió de materials de reducció de riscos i danys
- Assessorament i formació de professionals
- Gestió de plans
- Mediació comunitària
- Inclusió i normalització ciutadana
- Protocols d’inserció individuals
- Programes prelaborals per a persones en actiu
- Tallers educatius per a joves
- Treball educatiu en medi obert
- Programes educatius alternatius a sancions administratives
- Realització i difusió de materials preventius - Assessorament i formació de professionals
ÀMBIT D’ACTUACIÓ
Salut
A QUI S’ADREÇA?
Joves, persones drogodependents, i també a la ciutadania en general
HORARI
10:00 a 18:00 (dilluns a divendres)

Notícies