Activitats de la Serra d’en Mena

En el marc de la Programació Comunitària de la Serra d’en Mena, sorgida del procès comunitari que es du a terme en els barris del Fondo, Raval, Safaretjos i Santa Rosa, s’estableixen quatre grans activitats que aglutinen ciutadans, professionals i entitats per presentar una oferta lúdica i familiar adreçada a la infància i la joventut:

La Diada de la Primavera

Una jornada de festa, tallers, música en viu i molta diversió. A través de diverses expressions artístiques, activitats lúdiques i el foment de l’estil de vida saludable, cada any donarem la benvinguda a la primavera en la festa ciutadana de la Serra d’en Mena. Els i les protagonistes de l’activitat seran tots els ciutadans/es, professionals i associacions, tant de l’àmbit públic com privat, que treballen junts en un projecte per promoure la convivència i la cohesió social, i que avui proclamen amb orgull “Jo sóc Serra d’en Mena”. Sota el lema “Jo sóc”, manifestem, plegats, pertinença, identitat, compromís i responsabilitat, “Tots som”, perquè tots creiem en una societat plural més activa.

Visita la plana

Dinamització d’Espais Públics

La dinamització d’espais públics de la Serra d’en Mena sorgeix de la definició d’una programació comunitària, en el marc del desenvolupament del procés comunitari impulsat per ICI. Parteix doncs del diagnòstic desenvolupat a la Serra d’en Mena, comptant amb la participació dels tres protagonistes (institucions, professionals i ciutadania) i que va determinar una sèrie de reptes del territori i que desprenen també una sèrie d’objectius específics.

Visita la plana

Escola Oberta d’Estiu

L’Escola Oberta d’Estiu (EOE) s’emmarca dins del Projecte d’Intervenció Comunitària Intercultural. L’objectiu inicial és el de reforçar la programació d’estiu dels barris, oferint altres activitats i propostes que treballin per la convivència i la interrelació de joves i infants.

Visita la plana

Formació per a Professionals

D’entre totes les accions que des del Projecte ICI es duen a terme als barris de la Serra d’en Mena, la formació per a entitats i professionals destaca com a eina d’empoderament de la comunitat. Professionals i entitats ciutadanes poden assistir als tallers organitzats des de la direcció del Projecte ICI o per altres associacions de la Serra d’en Mena que ofereixen formació gratuïta.

Visita la plana